""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Powiat Suwalski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. "Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2022/BZP 00114654/01 z dnia 7.04.2022.
Znak postępowania PIR.272.5.2022

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja oraz składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy:
portal SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.

Przedmiot zamówienia:

  1. Część nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawele – Jałowo – Przejma – Dębniak w km 8+347 – 10+305”.
  2. Część nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1110B Garbas – Szafranki w km 0+000 – 0+790”.
  3. Część nr 3 „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły – Węgielnia w km 1+306 – 3+579”.
  4. Część nr 4 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo – Nieszki – Szczodruchy – Wierciochy – Małe Raczki – Raczki w km 5+790 – 9+760”.
  5. część nr 5 „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo – Sadłowizna – Konopki w km 0+476 – 2+200”.
  6. Część nr 6 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl – Prawy Las – granica województwa – Dziadówek w km 1+100 – 2+695”.
  7. Część nr 7 „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny – Stankuny – Wiłkupie – Wiżajny w km 10+060 – 11+980”.

Aktualizacja z dnia 21.04.2022 r.:

W dniu 21.04.2022 r. przedłużono termin składania ofert w postępowaniu numer PIR.272.5.2022 pn "Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki".

Oferty należy składać do dnia 27.04.2022 r. do godz. 12:00

Szczegóły w ogłoszeniu i na stronie prowadzonego postępowania:

Zaktualizowane ogłoszenie w portalu e-zamówienia.

Strona prowadzonego postępowania.

Pozostałe Zamówienia