""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące Przebudowę i rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony p.poż i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2022/BZP 00208276/01z dnia 14.06.2022.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - portal SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.

- aktualizacja z dnia 23.06.2022 r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w portalu e-zamówienia.

Strona prowadzonego postępowania.

Pozostałe Zamówienia