""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące Przebudowę i rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony p.poż i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2022/BZP 00371943/01 z dnia 30 września 2022 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - portal SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.


Termin składania ofert: 2022-10-17 09:00
Miejsce składania ofert: portal SMART
Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 09:10
Termin związania ofertą: 30 dni


Pozostałe Zamówienia