""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

Aktualizacja z dnia 30.01.2023 r. - informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Powiat Suwalski, informuje, że na podstawie art. 255 ust. 3 w związku z art. 254 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) , dotyczące wyboru wykonawcy zadania: „Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl”  zostało unieważnione. Najkorzystniejsze oferty przekraczają kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Aktualizacja z dnia 27.01.2023 r.
- pytania i odpowiedzi


Aktualizacja z dnia 25.01.2023 r.

- pytania i odpowiedzi
- wydłużenie terminu na składanie ofert do 30.01.2023 r.:
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00057346/01


Aktualizacja z dnia 24.01.2023 r.

- pytania i odpowiedzi


Aktualizacja z dnia 19.01.2023 r.

- pytania i odpowiedzi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak postępowania: PIR.272.1.2023

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. Modernizacja - przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl.

Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części według następującego podziału:

  • Część nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa w km 9+730 – 10+835”.
  • Część nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w km 1+376 – 5+170; 5+170 – 9+170”.
  • Część nr 3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 0+035 – 2+215”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00027364/01

Strona prowadzonego postępowania:

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia