""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Aktualizacja z dnia 10.03.2023 r.
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja z dnia 23.02.2023 r.
- informacja z otwarcia ofert

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja z dnia 13.02.2023 r.
- pytania i odpowiedzi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. Modernizacja - przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl.

Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części według następującego podziału:
• Część nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa w km 9+730 – 10+835”
• Część nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w km 1+376 - 3+986; 6+620 - 9+170”.
• Część nr 3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 0+035 – 2+215”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00086050/01

Strona prowadzonego postępowania:
Portal SmartPZP

Termin składania ofert: 2023-02-23 10:00
Miejsce składania ofert: portal SmartPZP
Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 10:10
Termin związania ofertą: do 2023-03-24

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia