""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00335434/01 w dniu 2022-09-06 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - portal SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.


- aktualizacja z dnia 15.09.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w portalu e-zamówienia - wybierz.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - wybierz.

Pozostałe Zamówienia