""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Aktualizacja z dnia 02.05.2023 r. - zmiana SWZ - wydłużenie terminu składania ofert
Powiat Suwalski informuje, że wprowadza się zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia polegającą na zmianie terminu składania ofert w procedurze zamówienia publicznego na zadanie: „Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące „Przebudowę i rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych - I Etap”:
W związku z powyższym informujemy o wprowadzeniu następujących zmian do SWZ:
1. Zmiana terminu składania ofert na dzień 09.05.2023 godz. 10:00
2. Zmiana terminu otwarcia ofert na dzień 09.05.2023 godz. 10:10
3. Zmiana terminu związania ofertą na dzień 07.06.2023.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Szczegóły oraz SWZ po aktualizacji terminów dostępne są na stronie prowadzonego postępowania.

Aktualizacja z dnia 02.05.2023 r. - pytania i odpowiedzi

Aktualizacja z dnia 26.04.2023 r. - zmiana SWZ - wydłużenie terminu składania ofert
Powiat Suwalski informuje, że wprowadza się zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia polegającą na zmianie terminu składania ofert w procedurze zamówienia publicznego na zadanie: „Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące „Przebudowę i rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych - I Etap”:

W związku z powyższym informujemy o wprowadzeniu następujących zmian do SWZ:
1. Zmiana terminu składania ofert na dzień 04.05.2023 godz. 10:00
2. Zmiana terminu otwarcia ofert na dzień 04.05.2023 godz. 10:10
3. Zmiana terminu związania ofertą na dzień 02.06.2023

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Szczegóły oraz SWZ po aktualizacji terminów dostępne są na stronie prowadzonego postępowania.

Aktualizacja z dnia 26.04.2023 r. - pytania i odpowiedzi
Aktualizacja z dnia 25.04.2023 r. - zmiana SWZ
Powiat Suwalski informuje o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia polegającą na zmianie wprowadzonej do załącznika nr 1 do SWZ – wzór oferty w procedurze zamówienia publicznego na zadanie: „Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące „Przebudowę i rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych - I Etap”:

Zmiana formularza ma na celu uszczegółowienie elementów składających się na cenę ofertową wraz z możliwością przypisania stawek podatku VAT – zaktualizowany pakiet załączników do pobrania ze strony prowadzonego postępowania.

Zmiana ma charakter techniczny i nie powoduje wydłużenia terminu postępowania.

Aktualizacja z dnia 24.04.2023 r. - pytania i odpowiedzi
Aktualizacja z dnia 21.04.2023 r. - pytania i odpowiedzi
Aktualizacja z dnia 20.04.2023 r. - pytania i odpowiedzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i przystosowania dla osób niepełnosprawnych- I Etap

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2023/BZP 00175039 z dnia 13.04.2023 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - portal SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.

Termin składania ofert: 2023-04-28 10:00
Miejsce składania ofert: portal SMART
Termin otwarcia ofert: 2023-04-28 11:10

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia