""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych)

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), poniżej przedstawia się treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców, a także odpowiedzi Zamawiającego:

1) Czy w cenie kredytu Bank może ująć prowizję "za udzielenie kredytu"?
Na cenę kredytu składają się jedynie: oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1 M oraz marża Banku podana w procentach. Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania.

2) Jeżeli Bank udostępni kredyt w dniu podpisania umowy kredytowej, czy w pozycji dostępność kredytu należy wpisać "1 dzień" czy "0 dni" roboczych?

Dostępność kredytu jest liczona od dnia podpisania umowy kredytowej. Powinna zatem wynosić co najmniej 1 dzień. Ponadto konstrukcja wzoru na liczbę punktów w kryterium dostępności kredytu nie pozwala na użycie cyfry 0.

3) Czy kredyt będzie wykorzystywany jednorazowo czy w transzach, jeżeli w transzach to w jakich terminach i kwotach?
Kredyt wykorzystany będzie jednorazowo.


Pliki do pobrania:
Pytania i odpowiedzi.


Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia