""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. z późn. zm.) zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 cyt. ustawy na „Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Suwalskiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym” w związku z tym, iż  cena w ofercie podstawowej  ( 378 120,00 zł brutto) złożonej przez Wykonawcę przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

Pozostałe Zamówienia