""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Postępowanie  prowadzone w trybie   przetargu nieograniczonego, mające  na celu dokonanie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja  budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” gm. Przerośl, Powiat Suwalski”, zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 w związku z art.26 ust.,3 ustawy PZP ponieważ  oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 2 124 586,38 zł brutto natomiast  ceny ofertowe brutto wszystkich  ofert  złożonych w przedmiotowym postępowaniu  przekraczały  środki finansowe na realizację zamówienia.


1.

PROGEMA Firma Remontowo- Budowlana Marek Popławski,
16- 400 Suwałki, ul. Raczkowska 155b

2 409 897,03 zł

2.

Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan, ul. Leśna 5,
16-400 Suwałki

2 532 175,42 zł

3.

IZOTERM s. c. Usługi Instalacyjne Michał Piotr Mostowski, Lidia Władysława Mostowska, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 57

2 266 920,00 zł


Ogłoszenie w BZP

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Unieważnienie przetargu

Pozostałe Zamówienia