""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Wykaz nieruchomości położonej w gminie Raczki, stanowiącej własność powiatu suwalskiego przeznaczonej do sprzedaży.

1. Nieruchomość z oznaczeniem KW

OBRĘB SZKOCJA dz. 5 KW SU1S/00014946/7

2. Powierzchnia nieruchomości

3,4144 ha

3. Opis nieruchomości

Struktura użytków: PsIV, RV, RVI Korzystne położenie, ze względu na sąsiedztwo rozproszonej zabudowy siedliskowej, bezpośrednio przy drodze krajowej  nr 8, w odległości ok. 0,5 km od zabudowy m. Wronowo. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd drogą asfaltową serwisową dla drogi krajowej nr 8, nastepnie przez rzekę Głęboką.

4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowego terenu brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zgodnie ze studium UiKZPG działka położona jest w obszarze funkcjonalnym rolniczym "C" oraz "A"- Dolina Rospudy.

5. Cena wywoławcza

104.660,00

6. Sposób zapłaty

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania  aktu notarialnego.

7. Forma zbycia

przetarg ustny ograniczony, zbycie prawa własności.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełnią warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i złożą stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia