""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Wykaz nieruchomości położonej w gminie Suwałki, stanowiącej własność powiatu suwalskiego przeznaczonej do sprzedaży.

1. Nieruchomość z oznaczeniem KW:

OBRĘB Płociczno- Tartak dz. 949, KW SU1S/00055306/8

2. Powierzchnia nieruchomości:

0,0392 ha

3. Opis nieruchomości:

Struktura użytków: Ls. Kształt działki: prostokąt. Teren podmokły, stanowi skarpę porośniętą drzewostanem- samosiewami drzew liściastych. Poziom terenu obniżony średnio 4,5-5m od istniejącego poziomu terenu zabudowanego. Brak dostępu do drogi publicznej.

4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

2MN- teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5. Cena wywoławcza:

1.000,00 netto (do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek vat)

6. Sposób zapłaty:

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia podpisania  aktu notarialnego

7. Forma zbycia:

Przetarg ustny ograniczony, zbycie prawa własności

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełnią warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i złożą stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia