""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 15 marca 2019 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczona została do sprzedaży na własność, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej nr geod. 69, na poprawienie warunków jej zagospodarowania:

- nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Powiatu Suwalskiego, oznaczona nr geod. 552/1 o pow. 0,0289 ha, położona w obrębie Nowa Wieś gmina Suwałki oznaczona w użytkach jako Br-RIVa. Na działce znajduje się ogrodzenie oraz studnia należące do właścicieli działki nr 69, na rzecz których następuje zbycie.

Sąd Rejonowy w Suwałkach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą Kw SU1S/00055306/8.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 552/1 leży na terenie oznaczonym symbolem 01 Z1/2- droga powiatowa Nr 40735.

Cena zbywanej nieruchomości wynosi 9.200 zł +23% vat.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego (www.powiat.suwalski.pl). Informację o zamieszczeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat suwalski.
Wyznacza się 6-tygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosków osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia