""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Zawiadomienie o wyborze oferty
Starostwo Powiatowe w Suwałkach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Cyfryzacja dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Suwałkach” wpłynęła 1 oferta złożona przez BUD-GEO Usługi Geodezyjne Krzysztof Miłowicki, ul. Mickiewicza 9b/9, 19—300 Ełk

cena brutto 79 850,00 zł, okres gwarancji: 51 miesięcy

Uzasadnienie wyboru oferty:
Podczas postępowania wpłynęły 1 oferta. Pod względem formalnym oferta przygotowana została prawidłowo. Oferta została złożona przez BUD-GEO Usługi Geodezyjne Krzysztof Miłowicki, ul. Mickiewicza 9b/9, 19—300 Ełk cena brutto 79 850,00 zł, okres gwarancji: 51 miesięcy. Zaproponowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej na wykonanie zamówienia.

Pozostałe Zamówienia