""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu

Dodano dnia: 2020-03-03

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Więcej informacji na plakacie Informacyjnym przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ i Państwową Inspekcję Sanitarną oraz na stronie www.gov.pl/koronawirus

(czytaj więcej)

 


 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach

Dodano dnia: 2020-03-04

W związku z występowaniem na świecie przypadków zakażenia nowym typem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Suwałkach przekazuje materiały informacyjne dot. ww. choroby.


Ponadto PPIS w Suwałkach zachęca do korzystania ze stron  gov.pl/koronawirus oraz  gis.gov.pl, na których na bieżąco aktualizowane są dane dot. zachorowań, instrukcje postępowania dla osób powracających z miejsc występowania zachorowań.

(czytaj więcej)

 


 

Koronawirus - kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz najbliższegpo oddziału zakaźnego

Dodano dnia: 2020-03-09

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach tel. 517-395-974 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział tel. 87 562-92-15 (Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60). 

(czytaj więcej)

 


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na obszarze całego kraju

Dodano dnia: 2020-03-11
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Więcej w piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej (do pobrania WORD i PDF).

Rozporządzenie porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego - (uchylone)
Dodano dnia: 2020-03-12
Rozporządzenie porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.  uchylone.
Rozporządzenie porządkowe nr 2/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2020 r. uchylające rozporządzenie porządkowe w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.Wykaz całodobowych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. podlaskiego
Dodano dnia: 2020-03-12
Wykaz numerów telefonów pod które mogą zgłaszać się obywatele z podejrzeniem koronawirusa, dostępne po godzinach pracy stacji.
(czytaj więcej)Zarządzenie Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych
Dodano dnia: 2020-03-13

Zarządzenie Nr 33/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.


Komunikat Starosty Suwalskiego
Dodano dnia: 2020-03-15
Szanowni Państwo,
z uwagi na trwający, wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienia się na terytorium RP koronawirusa (COVID 19) zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Suwałkach do niezbędnego minimum.

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Mieszkańców Powiatu Suwalskiego prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej (wykaz bezpośrednich numerów telefonów podany jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach tutaj.


Z uwagi na znaczącą liczbę interesantów w Wydziałach: Komunikacji, Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Architektury i Budownictwa poniżej podajemy dane teleadresowe w celu skontaktowania się z Urzędem.

Wydział Komunikacji
W sprawach związanych z rejestracją pojazdów prosi się o kontakt pod numerem telefonu:

87 565 92 40

W sprawach związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami prosi się o kontakt pod numerem telefonu:

87 565 92 42
Pod wskazanym numerami telefonów zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące:

-czy dana sprawa wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie;
-czy dana sprawa wymaga niezwłocznego zgłoszenia;
-czy niezałatwienie sprawy w terminie zagrożone jest jakimikolwiek  sankcjami;
-możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną.

Wydział Architektury i Budownictwa
W sprawach związanych z pozwoleniami na budowę prosi się o kontakt pod numerami telefonu:

87 565 92 30
87 565 92 33
87 565 92 34


Druki można pobrać również ze strony internetowej tutaj,

a wszelką korespondencję przesyłać: pocztą, pocztą elektroniczną lub poprzez platformę ePUAP.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami prosi się o kontakt pod numerami telefonów:
87 565 92 24
87 565 92 25


Druki można pobrać również ze strony internetowej tutaj:

Ponadto informujemy, że za pomocą portalu: Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia  oraz platformy OBYWATEL.GOV.PL można bez wychodzenia z domu załatwić wiele spraw urzędowych.

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

                                                                                

                                                                  STAROSTA SUWALSKI
                                                                    
                                                                      Witold Kowalewski

Ulotka informacyjna Ministerstwa Zdrowia
Dodano dnia: 2020-03-15
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz  zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej  14-dniowej kwarantannie - Co to oznacza?
(czytaj więcej)

Komunikat dotyczący ograniczenia osobistych wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Dodano dnia: 2020-03-16

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), oraz na podstawie  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, następuje tymczasowe zawieszenie udzielania porad osobiście.

W ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Suwalskiego, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, udzielanie porad prawnych odbywać się będzie przez telefon – numery telefonu do kontaktu:
  • 87 565 92 02 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 i 2 w Suwałkach, ul. Świerkowa 60;
jak również z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, takich jak np. adres e-mail. Adresy poczty elektronicznej (e-mail) dotyczące poszczególnych Punktów zostały wskazane poniżej.

W przypadku Komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail):

wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, może przekazać anonimową opinię o udzielonej pomocy na adres e-mail: npp@powiat.suwalski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość do pobrania tutaj lub w załączniku.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W SUWAŁKACH
Dodano dnia: 2020-03-16

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W SUWAŁKACH  

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju interesanci tut. urzędu będą obsługiwani wyłącznie pojedynczo w pilnych sprawach w wyznaczonej strefie obsługi interesanta.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Suwałkach do niezbędnego minimum.

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy ePUAP oraz do kontaktu telefonicznego (wykaz bezpośrednich numerów telefonów podany jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach tutaj.)