""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Postępowanie  pn. „Dostosowanie internatu do wymogów ochrony p.poż., obejmujące „Przebudowę i rozbudowę budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i przystosowania dla osób niepełnosprawnych- I Etap” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.06.2022 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - portal SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.


Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia