""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Starosta Suwalski działając na podstawie art. 217 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2021, poz. 2233 ze zm.), Pełnomocnictwa Ministra Infrastruktury z dnia 30.09.2021 r. akt notarialny Rep A nr 12097/2021 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 2119) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej pokrytej śródlądowymi wodami stojącymi jeziora Okrągłe, położonej w obrębie Okrągłe, gm. Jeleniewo.

Ogłoszenie do pobrania w załączeniu.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia