""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych o numerze 2022/BZP 00146717/01 z dnia 5.05.2022.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania - portal SMART PZP profil Powiatu Suwalskiego.


Aktualizacja z dnia 8.06.2022 r.:
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.06.2022 r.

Pozostałe Zamówienia