""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
+ aktualizacja z dnia 26.10.2023 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
+ aktualizacja z dnia 21.09.2023 r. - pytania i odpowiedzi
----------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Suwałkach, działając w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zarządzeniem nr 58/07 Starosty Suwalskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ramowych procedur wydatków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych, oraz zarządzeniem Nr 6/2021 Starosty Suwalskiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 58/07 Starosty Suwalskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ramowych procedur wydatków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych, zaprasza do złożenia ofert na zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Strzelnica w powiecie 2023” nr 1/2023/CWCR (link do ww. konkursu MON):
„Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy – systemu szkolno–treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie Powiatu Suwalskiego dla Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie”.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia