""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Powiat  Suwalski  zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach „zapytania ofertowego” na wykonanie zamówienia publicznego, o wartości powyżej 3 000 euro a poniżej 30 000 tys. euro, przedmiotem którego jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego zadania obejmującego wykonanie robót dot. zadania „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce, Gmina Przerośl” poprzez nadzorowanie całości zadań związanych z realizacją inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 11186 z póź. zm.), dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami, w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, obejmującego:
wykonanie robót budowlanych, polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i  drzwiowej oraz wymianą oświetlenia  wewnętrznego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w  istniejącym  budynku, w  części  mieszczącej  Dom  Dziecka, oraz montażu instalacji fotowoltaicznej i instalacji pompy ciepła.

Więcej w dokumencie "Zaproszenie do złożenia oferty".

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia