""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Powiat  Suwalski  zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach „rozeznania cenowego”  na wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 3000  euro,  przedmiotem którego jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego  zadania obejmującego wykonanie robót o wartości poniżej  30 000 euro,  obejmujących przebudowę kompleksową  fragmentu istniejącego parkingu od wejścia głównego do budynku przy ul. Świerkowej 60 w stronę ulicy Pułaskiego (2 zatoczek parkingowych, z wydzieleniem stanowisk parkingowych, w tym jednego dla niepełnosprawnych w zatoczce  zlokalizowanej  najbliżej  podjazdu dla niepełnosprawnych) wraz z chodnikiem, wymianą krawężników  i obrzeży, na całej długości  wzdłuż  budynku siedziby Starostwa  Powiatowego od strony południowej i wzdłuż szczytu budynku  do bramki i ogrodzenia,  od strony zachodniej (od. ul. Pułaskiego)  oraz wymiany hydrantów zewnętrznych na działce nr 22845/13- 2 sztuki. Roboty będą prowadzone na trakcie pieszym prowadzącym  do wejścia głównego do budynku użyteczności publicznej czynnego w godzinach 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Więcej w dokumencie "Zaproszenie do złożenia oferty".

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia