""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Starostwo Powiatowe w Suwałkach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 130 000 zł pn. „Cyfryzacja dokumentów powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Suwałkach” (zapytanie ofertowe w załączeniu).

Przedmiotem zamówienia jest skanowanie i archiwizacja dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK w Suwałkach w zakresie operatów technicznych w tym:
1. Skanowanie i archiwizacja operatów z terenu powiatu suwalskiego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwałkach;
2. Pozyskanie metadanych przestrzennych operatów na podstawie zeskanowanych dokumentów oraz map przeglądowych;
3. Pozyskanie metadanych opisowych operatów na podstawie zeskanowanych dokumentów;
4. Integracja pozyskanych metadanych przestrzennych i opisowych dokumentów ze skanowanymi dokumentami, zasilanie systemu ERGO Ośrodek, wyjaśnienie i usunięcie wykrytych niespójności;
5. Weryfikacja, poprawa i uzupełnienie metadanych przestrzennych i opisowych istniejących już w systemie ERGO Ośrodek.

Szczegółowy zakres prac określają warunki techniczne (załącznik nr 1).

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia