""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia i oczekiwane parametry:

Montaż 1 szt. samoobsługowej narzędziowej stacji rowerowej i 1 szt. stojaka rowerowego u-kształtnego na zakolu parkingu w m. Bolciach, gm. Wiżajny (nieruchomości Powiatu Suwalskiego) z utwardzeniem kostką betonową tego zakola oraz montaż turystycznego słupka drogowskazowego i utwardzenie ścieżki dojściowej oraz nasadzenie zieleni przy ścieżce - o parametrach ujętych w kosztorysie i projekcie wykonawczym dot. zadania/obiektu pn. „Stacja rowerowa i uzupełnienie infrastruktury turystycznej w Bolciach, gm. Wiżajny”.

Wymagania dodatkowe (minimalne): stacja musi zostać oznakowana znakami i treściami Programu Interreg V-A Litwa-Polska oraz herbem Zamawiającego. Wskazane dodatkowe oznakowanie stacji.

Minimalne parametry urządzeń (stacja rowerowa, stojak na rowery) - jak w w/w dokumentacji. Do formularza oferty (druk Zamawiającego – załącznik nr 1) Oferent musi załączyć parametry techniczne (karty techniczne) wycenionych urządzeń i opis wyposażenia (jako dodatkowy dokument – wg formularza Oferenta). Oferowana stacja rowerowa może zawierać propozycje bogatszego wyposażenia niż minimalne – należy wymienić dodatkowe oferowane wyposażenie i/lub oznakowanie stacji.

Kody CPV: 45233250-6; 03451300-9; 34432000-4

Oczekiwana gwarancja standardowa na stację rowerową: 48 miesięcy, w systemie on site.

Wybór ofert - najkorzystniejsza oferta (100%):
1/ cena 70%
2/ krótszy czas realizacji 20%
3/ jakość stacji rowerowej i dodatkowe wyposażenie stacji rowerowej (z oferty producenta stacji) 10%


Warunki uczestnictwa:
wykazanie doświadczenia w realizacji zbliżonych zamówień (obejmujących zakres montażu stacji rowerowych lub siłowni zewnętrznych) - co najmniej 1 w ciągu ostatnich 5 lat.

Nie dopuszcza się ofert częściowych.

Oczekiwany termin realizacji: miesiąc (31 dni) od terminu wyboru oferty przez Zamawiającego (wskazany krótszy termin).

Termin składania ofert: do 28.06.2021 r. (włącznie).

Forma składania ofert (do wyboru Oferenta):

1/ e-mailem na adres: bok@powiat.suwalski.pl (prosimy upewnić się, że Państwa przesyłka-oferta została dostarczona na ten adres – skrzynkę e-mailową);
2/ faksem na numer: +87 566 47 18

Forma płatności: przelew po realizacji zamówienia, w terminie do 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru prac i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Dane kontaktowe: Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju - Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Beata Chełmicka-Bordzio - tel. +87 5659272, e-mail: beata.bordzio@powiat.suwalski.pl
Małgorzata Micał - tel. +87 5659273, e-mail: malgorzata.mical@powiat.suwalski.pl

Załączniki:
nr 1: formularz ofertowy
nr 2: karty techniczne i opis dodatkowego wyposażenia stacji rowerowej
Nr 3: kosztorys
Nr 4: projekt umowy
Nr 5: doświadczenie

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia