""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej w złotych
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU SUWALSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI z podziałem na następujące części:

CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU SUWALSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU SUWALSKIEGO

CZĘŚĆ III – UBEZPIECZENIE ROLNE.

Ogłoszenie w BZP

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia