Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

30 maja 2019 r. w warszawskim Zamku Królewskim Minister Kultury, Wicepremier prof. Piotr Gliński  uroczyście wręczył Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” twórcom ludowym. Ta najważniejsza nagroda w Polsce przyznawana jest za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność, wspierającą tradycyjną kulturę regionalną została wręczona po raz czterdziesty czwarty. Jest to wyróżnienie w dziedzinie polskiej kultury ludowej o najwyższym prestiżu przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku uhonorowano tym szczególnym wyróżnieniem panią Annę Andruszkiewicz z Wiżajn.  96-letnia śpiewaczka i solistka ludowa otrzymała nagrodę w kategorii twórców  z dziedziny plastyki  i folkloru muzyczno - tanecznego. Warto wspomnieć, że wniosek  o przyznanie mieszkance Wiżajn tegorocznej nagrody uzyskał jednogłośne poparcie jurorów. Organizatorami 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga byli: Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka  i Rękodzieło. Po raz kolejny udowodniono, że polska muzyka ludowa ma się dobrze  oraz inspiruje kolejne pokolenia artystów.

Zaangażowanie i aktywna postawa Pani Anny Andruszkiewicz przyczynia się do popularyzacji i ożywienia lokalnej kultury ludowej, zaszczepiania w młodym pokoleniu autentycznego folkloru oraz rozpowszechniania wiedzy o naszym regionie w całej Polsce.

Wyjazd Pani Anny Andruszkiewicz do Warszawy zorganizowało i sfinansowało Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Składamy serdeczne gratulacje oraz wyrażamy ogromną wdzięczność za trud i pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej, za wkład w krzewienie rodzimych tradycji oraz ochronę autentycznych wartości kultury regionalnej.

Dziękujemy za wieloletnią promocję Powiatu Suwalskiego i życzymy Pani dużo zdrowia, długich lat życia i satysfakcji płynącej z pracy na rzecz tworzenia i ochrony  kultury ludowej.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 29 >