Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


19 marca 2018 władze Powiatu Suwalskiego podpisały w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ”Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigierskiej krainy siei" w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie 5 podmiotów. Powiat Suwalski (Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe), Gmina Suwałki, Wigierski Park Narodowy, Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach, Suwalska Organizacja Turystyczna.

Głównym działaniem projektu będzie inwestycja w postaci wykonania w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, ścieżki pieszo-rowerowej. Ścieżka o długości 450 m i szerokości 2,5 będzie prowadziła od skrzyżowania przy kościele parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe do Ośrodka Zarybieniowego Zakładu Rybackiego PZW. Jednocześnie poszerzona zostanie o 0,5 m istniejąca jezdnia. Wraz z realizacją inwestycji powstanie też dodatkowa infrastruktura turystyczna - punktu widokowy oraz oznakowanie informacyjne.

Poza zadaniem inwestycyjnym, projekt promować będzie też walory turystyczne ziemi suwalskiej. Zorganizowane będą dwa wydarzenia promocyjne - pierwsze będzie to cykl atrakcji promocyjnych, które zrealizowane będą podczas Dożynek 2018, drugie będzie to wydarzenie promocyjno-informacyjne związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Turysty.

Łączna planowana wartość projektu wynosi 291 451,73 zł

Dofinansowanie wynosi 85% i jest to kwota 247 733,00 zł

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

fot. wrotapodlasia.pl

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

fot. www.lgr-pojezierze.eu

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

fot. wrotapodlasia.pl

Pozostałe Aktualności

< Strona z 24 >