""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
23 czerwca 2021 r. Zarząd Powiatu w Suwałkach, reprezentowany przez Witolda Kowalewskiego – Starostę Suwalskiego, oraz Artura Łuniewskiego – Wicestarostę Suwalskiego podpisał umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach na przekazanie dotacji w kwocie 15 000 zł, w celu realizacji zadania pod nazwą „Zakup urządzenia do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach reprezentowała Pani Irena Łukaszuk - Dyrektor Ośrodka.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach jest wpisany na listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizującą rehabilitację stacjonarną świadczeniobiorcom po przebytej chorobie COVID-19.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy z SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy z SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy z SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umowy z SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 46 >