Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 21 posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie „Informacji Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 za I półrocze 2018 roku.”
4. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2019 rok.”
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji Finansowej, odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych dotyczących należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
5. Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 za I półrocze 2018 roku”.
6. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2019 rok”.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu, odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali 
Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa  60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych dotyczących należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
5. Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 za I półrocze 2018 roku”.
6. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2019 rok”.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, odbędzie się 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali Nr 126 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych dotyczących należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018 – 2027.
7. Zapoznanie się z „Informacją Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 za I półrocze 2018 roku”.
8. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2019 rok”.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 27 >