Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok w związku z przebudową, rozbudową i modernizacją stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej na terenie powiatu suwalskiego informuje, iż ze względu na zaplanowane prace remontowo – eksploatacyjne wymagane jest wyłączanie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, kilkanaście godzin dostaw energii elektrycznej dla odbiorców na danym terenie.
O planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej informacje można uzyskać na stronie internetowej http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Suwa%C5%82ki 

Pozostałe Aktualności

< Strona z 19 >