Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu
Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski należy składać w dniach 13 – 28 lutego 2018 w biurze Stowarzyszenia w Suwałkach – ul. Kościuszki 71.

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 – działanie 8.6
Typ projektu 1 -  Instalacje OZE w gospodarstwach domowych
Wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego,  ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
Pula środków w ramach konkursu: 1 000 000,00 zł
Bezpośredni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efrr/nabor-nr-i-efrr-2018

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020  – działanie 9.1
Typ projektu 3 -  Bezzwrotne wsparcie  dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Wnioskodawcy: wszystkie podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
Pula środków w ramach konkursu: 1 006 317,00 zł
Bezpośredni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-i-efs-2018

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 – działanie 9.1
Typ projektu 7 - Usługi reintegracji społeczno-zawodowej  skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS
Wnioskodawcy: wszystkie podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych.
Pula środków w ramach konkursu: 830 000,00 zł
Bezpośredni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-ii-efs-2018

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie 19.2 – na operacje z zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - infrastruktura edukacyjna
Wnioskodawcy: podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
Pula środków w ramach konkursu: 185 998,02 zł
Bezpośredni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/prow/ogloszenie-o-naborze-nr-i-efrrow-2018

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie 19.2 – na operacje z zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - infrastruktura inna niż edukacyjna
Wnioskodawcy: podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
Pula środków w ramach konkursu: 460 579,49 zł
Bezpośredni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/prow/ogloszenie-o-naborze-nr-ii-efrrow-2018

Szczegółowych informacji udzielają biura Stowarzyszenia w Suwałkach  ul. Kościuszki 71 tel. (87) 565 53 64 i Sejnach ul. Grodzińskiego 1 tel. (87) 735 13 89  

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia  http://www.su-se.pl/  w zakładce aktualne nabory.

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pozostałe Aktualności

< Strona z 24 >