Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

W dniu 6 lutego 2019 r. Starosta Suwalski – Pan Witold Kowalewski  spotkał się z kadrą kierowniczą Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, podczas którego przedstawił nowego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

Starosta poinformował zebranych, iż stosownie do postanowień ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w porozumieniu z Prezydentem Miasta Suwałk – na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach powołał z dniem 7 lutego 2019 r. Pana Kamila Czarniawskiego.

Pan Kamil Czarniawski z wykształcenia jest magistrem administracji posiadającym 15 letnie doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia (Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach).

Pozostałe Aktualności

< Strona z 30 >