Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe
Projekty współfinansowane ze środków EFRR
21.08.2018 Suwałki godz.10:30
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków dofinansowanych ze środków EFRR:

 • Typ 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
 • Typ  7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
 • Typ 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu
Na spotkaniu omawiane będą:
 • podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
 • tryb oceny i wyboru projektów,
 • sposób przygotowania i składania wniosków ,
 • najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
 • podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.
Początek spotkania – godz. 10:30

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe
Projekty współfinansowane ze środków EFRROW
22.08.2018 Suwałki godz.10:30
W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków na operacje dofinansowane ze środków EFRROW w zakresie:
tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Na spotkaniu omawiane będą:

 • podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
 • tryb oceny i wyboru projektów,
 • sposób przygotowania i składania wniosków ,
 • najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
 • podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.
Początek spotkania – godz. 10:30

Pozostałe Aktualności

< Strona z 26 >