""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku, w części mieszczącej Dom Dziecka, oraz montażu instalacji fotowoltaicznej i instalacji pompy ciepła, zlokalizowanych w Nowej Pawłówce 1, gmina Przerośl.

Ogłoszenie w BZP o zamówieniu

Aktualizacja informacji z dnia 24.04.2020 r.
Pytania i odpowiedzi z dnia 24.04.2020 r. dotyczące przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja  budynku Domu Dziecka w Nowej  Pawłówce, gmina Przerośl, Powiat Suwalski- postępowanie znak: PIR.042.1.3.2019

Aktualizacja informacji z dnia 29.04.2020 r. w zakresie:
  1. Informacja o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 540073510-N-2020 z dnia 29-04-2020 r.
  2. Modyfikacja SIWZ i załącznika - Formularza nr 6
  3. Pytanie nr 2 i odpowiedzi ma pytanie nr 2.
  4. Pytania od 9 do 16 i odpowiedzi na pytania od 9 do 16.

Aktualizacja informacji z dnia 07.05.2020 r. w zakresie:
Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 4 wraz z przesłaniem obliczeń  i Pytanie nr 17  oraz  odpowiedz  na pytanie nr  17  dotyczące przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja  budynku Domu Dziecka w Nowej  Pawłówce, gmina Przerośl, Powiat Suwalski- postępowanie znak: PIR.042.1.3.2019

Aktualizacja informacji z dnia 08.05.2020 r. w zakresie:
Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 15 i opisu Projektu Budowlanego branży sanitarnej, dotyczących postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja  budynku Domu Dziecka w Nowej  Pawłówce, gmina Przerośl, Powiat Suwalski.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia