""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu: „Doliną Czarnej Hańczy” - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego.

Ogłoszenie w BZP o zamówieniu.

Aktualizacja - zmiany z dnia 01.10.2020 r.

Aktualizacja - zmiany z dnia 13.10.2020 r.:
- Ogłoszenie BZP nr 540199891-N-2020 z dnia 13-10-2020 r.
1.Termin składania ofert z 16.10.2020 r. przedłużono do 28.10.2020 roku z powodu pytań celem umożliwienia  uwzględnienia odpowiedzi w ofercie.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia  wydłużono do 15.06.2021 roku.

- Publikacja pytań i odpowiedzi- w załączeniu.

W związku z pytaniami następuje modyfikacja SIWZ w zakresie załącznika nr2-Kosztorys ofertowy oraz modyfikacja załącznika nr 11 PIR.042.3.1.2020-  przedmiar robót i modyfikacja załącznika nr 10 do SIWZ| PIR.042.3.1.2020 wzór umowy.v


Aktualizacja - zmiany z dnia 19.10.2020 r.:

1.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP dnia 19.10.2020 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia  wydłużono z 30.04.2020 do 15.06.2021 roku.
2. Modyfikacja SIWZ postępowania : PIR.042.3.1.2020 w zakresie terminu składania ofert i modyfikacji nazw  załączników (nr 2, 10,11 opublikowanych 13.10.2020)
3. Pytania z dnia 12.10.2020 r. (część druga i trzecia)  i odpowiedzi.

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - link.
2. Modyfikacja SIWZ z dnia 19.10.2020 r. - link.
3. Pytania i odpowiedzi (2 zestawy) z dnia 12.10.2020 r. - link.


Aktualizacja z dnia 27.10.2020 r.:

w zakresie sprostowania oczywistej omyłki w Modyfikacji SIWZ z dnia 19.10.2020 roku:   

Jest: „Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2021 r.”

Powinno być: Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 15.06.2021 r.”

Aktualizacja z dnia 28.10.2020 r.:
Zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 03.12.2020 r.:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania

Pozostałe Zamówienia